Paweł Szczęsny

Paweł Szczęsny

Fundacja Nauki Otwartej

Aktywny naukowiec na polu bioinformatyki, tj. skrzyżowania informatyki, matematyki i biologii. Zajmuje się także otwieraniem nauki – od uwalniania zasobów badawczych (dane, publikacje) aż po otwieranie procesu naukowego (społecznościowe projekty naukoweg). Pracuje w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2015 jest prezesem Fundacji Nauki Otwartej.

Prelegent przeprowadzi: