Noemi Gryczko

Noemi Gryczko

Niespokojny duch. Wykorzystuje podeście design thinking w praktyce: tworzy przestrzeń do twórczego działania dla ludzi i organizacji. Promuje technologie mobilne w instytucjach kultury. Od 2009 r. współtworzyła Program Rozwoju Bibliotek Fundacji Billa i Melindy Gates i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wspierała bibliotekarzy w projektowaniu nowych usług dla mieszkańców. Koordynowała projekt „Tablety w Bibliotece”. W San Francisco przyglądała się innowacyjnym firmom (IDEO). Co jeszcze? Ośmiela firmy i instytucje do eksperymentowania z angażującymi formami spotkań w myśl zasady „śmierć nudnym konferencjom”.

Prelegent przeprowadzi: