nancy bikson

Nancy Bikson

Chapel&York (UK)

Jest dyrektorem w firmie Chapel & York, w której odpowiada za nadzór nad zakładaniem organizacji non-profit i ich zarządzaniem. Nancy jest amerykańską prawniczką z dyplomem magistra prawa podatkowego i ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy w sektorze organizacji non-profit. Opublikowała wiele tekstów i wielokrotnie wypowiadała się na forum publicznym na temat organizacji dobroczynnych, pozyskiwania środków i międzynarodowej działalności filantropijnej. Była zastępcą dyrektora amerykańskiej organizacji non-profit CAFAmerica. Prowadziła w Londynie seminaria szkoleniowe dla organizacji dobroczynnych dotyczące pozyskiwania środków z USA oraz zapewniała organizacjom dobroczynnym profesjonalne doradztwo w zakresie programów pozyskiwania środków. Przed podjęciem pracy w CAFAmerica była zatrudniona w firmie Coopers & Lybrand w Londynie, gdzie doradzała organizacjom dobroczynnym prowadzącym działalność i pozyskującym środki na szczeblu międzynarodowym oraz pomagała tworzyć organizacje typu „American Friends Of” wspierające wiele organizacji dobroczynnych. Zajmowała się również doradztwem dla zainteresowanych działalnością charytatywną klientów indywidualnych dysponujących kapitałem międzynarodowym. Prowadząc prywatną praktykę w USA, współpracowała z licznymi organizacjami non-profit i tworzyła programy działań charytatywnych dla swoich klientów. Zajmowała się zawodowo pozyskiwaniem środków: jako dyrektor ds. rozwoju zgromadziła fundusze w wysokości 3 milionów dolarów na sfinansowanie parku rzeźby oraz środki dla innych organizacji zajmujących się sztuką. Uczestniczyła także jako wolontariuszka w zbieraniu funduszy na cele dobroczynne, takie jak wsparcie publicznej rozgłośni radiowej, rozwój kobiet czy wspieranie sztuk plastycznych.

Prelegent przeprowadzi: