boguszewski (1)

Mariusz Boguszewski

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Koordynator projektu „Link do przyszłości”, którego celem jest zachęcanie młodych ludzi z małych miejscowości do nauki kodowania i wykorzystania nowych technologii w planowaniu swojej przyszłości zawodowej (1100 warsztatów, 29 tys. uczestników). Inicjator i koordynator polskiej edycji kampanii „Tydzień z Internetem”, zachęcającej do pełnego wykorzystania możliwości Internetu (2600 instytucji, 65 tys. uczestników). Główny specjalista ds. ICT w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, odpowiadał za dostawy sprzętu i oprogramowania do blisko 4000 bibliotek uczestniczących w Programie Rozwoju Bibliotek. Od lutego 2015 roku członek zarządu Telecentre-Europe, odpowiedzialny za badania i innowacje społeczne. Uczestnik konsultacji oraz jeden ze współautorów i sygnatariuszy wspólnych rekomendacji organizacji pozarządowych w sprawie wprowadzenia nauki kodowania do szkół.

Prelegent przeprowadzi: