AppleMark

Magda Andrejczuk

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Magda pracuje w FOB od 2010 roku, obecnie jako menedżerka Programu Partnerstwa, kompleksowej platformy współpracy dla prawie 50 firm – liderów CSR. Wcześniej zajmowała się koordynacją projektów, m.in. Karty Różnorodności w Polsce, w tym odpowiadała za inaugurację tego europejskiego projektu w Polsce. Uczestniczyła w pracach Platformy Wymiany Wiedzy i Doświadczeń Europejskich Kart Różnorodności przy Komisji Europejskiej. Koordynowała również program edukacyjny LOB oraz konferencję Akademia Odpowiedzialnego Biznesu. Obecnie jest doktorantką w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej. Absolwentka ekonomii na Wydziale Ekonomii i Zarządzania oraz socjologii na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB. W latach 2008-2011 stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe. Ukończyła kurs Program Menedżerowie NGO (PROMENGO). Odpowiedzialnym biznesem zajmuje się od 2007 roku. Posiada doświadczenie w pracy w mediach lokalnych (zarówno w prasie, jak i radiu) oraz jako prowadząca szkolenia. Jest autorką licznych artykułów i publikacji na temat CSR.

Prelegent przeprowadzi: