łukasz wojtasik

Łukasz Wojtasik

Fundacja Dzieci Niczyje

Od 1997 r. w Fundacji  Dzieci Niczyje, zaangażowany w liczne projekty związane z problematyką krzywdzenia dzieci. Autor pierwszej ogólnopolskiej kampanii poświęconej tematyce bezpieczeństwa dzieci w internecie „Dziecko w Sieci” (2004) oraz inicjator innych projektów poświęconych bezpieczeństwu dzieci w internecie, m.in. projektów Sieciaki.pl (2005), 3…2…1… Internet! (2009), W Sieci (2011), Fejsmen (2012), Necio.pl (2012), Pomyśl, zanim wrzucisz (2013), Myślę, więc nie ślę (2015), Homo tabletis (2015). Jeden z inicjatorów europejskiego programu Safer Internet w Polsce. W 2014 roku odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi w kształtowaniu polskiego systemu pomocy dzieciom krzywdzonym.

Prelegent przeprowadzi: