L.Kicinka

Lucyna Kicińska

Fundacja Dzieci Niczyje

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, spec.: wychowanie resocjalizujące; rocznego kursu prowadzenia warsztatów i treningów w oparciu o proces grupowy; Studium Terapii Narracyjnej (afiliacja Centre for Narrative Practice w Manchesterze). Od 12 lat współpracuje organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się świadczeniem pomocy telefonicznej i online. Szkoli profesjonalistów z zakresu świadczenia pomocy przez telefon i online, jest autorką narzędzi edukacyjnych dot. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Od 2009 r. związana z FDN, gdzie odpowiada za ofertę pomocy telefonicznej i online adresowanej do dzieci i młodzieży, a także dorosłych zaniepokojonych o bezpieczeństwo najmłodszych.

Prelegent przeprowadzi: