jacek-krolikowski19

Jacek Królikowski

Prezes, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Specjalista w zakresie metodologii szkoleń i zarządzania projektami. Posiada doświadczenie pracy w instytucjach publicznych (Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli) i organizacjach pozarządowych (Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej). Jako ekspert Rady Europy uczestniczył w programach realizowanych przez tę organizację w latach 1995 – 2005 głównie na Bałkanach. Od 2005 działał jako niezależny ekspert świadcząc usługi w zakresie analiz i badań społecznych, opracowywania projektów, szkoleń i zarządzania projektami dla firm, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. W latach 2006 – 2008 zarządzał dużymi projektami szkoleniowymi realizowanymi przez UNDP i Delegację Komisji Europejskiej dla służby cywilnej w Bośni i Hercegowinie oraz Chorwacji. Od 2008 r. kierował działaniami szkoleniowymi realizowanymi przez FRSI w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. W 2013 r. został wiceprezesem, a w 2016 prezesem fundacji.

Prelegent przeprowadzi: