ewa_krupa

Ewa Krupa

Prezes, Fundacja Orange

Prezes Fundacji Orange, jedynej fundacji korporacyjnej wśród telekomów, związana z tą organizacją od momentu jej utworzenia w 2005 roku. Od wielu lat angażuje się w prowadzenie projektów społecznych i edukacyjnych na rzecz rozwoju nowoczesnych metod kształcenia dzieci i młodzieży, a także wzmacniania społeczeństwa informacyjnego. Od 2013 roku pełni rolę Przewodniczącej Zarządu Forum Darczyńców w Polsce, zrzeszającego największe polskie fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność grantodawczą, w oparciu o wysokie standardy. Od 2014 roku Wiceprzewodnicząca Rady Programowej Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainicjowanego przez Lidera Cyfryzacji. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Prywatnie mama Aleksandra, Kaliny i Jeremiego.

Fundacja Orange koncentruje swoje działania na wzmacnianiu cyfrowych kompetencji Polaków. Prowadzi autorskie programy, w ramach których nauczyła ponad 30 tys. dzieci zasad bezpiecznego internetu, wsparła powstanie narzędzi ochrony on-line i prowadzenie edukacji cyfrowej dla 25 tys. dzieci i młodzieży. Wyposażyła w bezpłatny internet 3,5 tys. bibliotek publicznych i 10 tys. szkół, wspomogła 1 tys. szpitali, ponad 900 organizacji w Polsce oraz 3 tys. dzieci z wadą słuchu. Wyposaża i pomaga prowadzić multimedialne pracownie w 75 małych miastach i wsiach. We wrześniu 2015 Fundacja otworzyła nowy program edukacji cyfrowej na rzecz świetlic szkolnych – MegaMisja. Działanie organizacji jest częścią strategii społecznej odpowiedzialności Orange.

Prelegent przeprowadzi: