Ewa dziemidowicz

Ewa K. Dziemidowicz

Fundacja Dzieci Niczyje

Absolwentka Indianapolis University, terapeutka psychologii procesu. Od 2010 roku pracuje w Fundacji Dzieci Niczyje na stanowisku specjalisty ds. projektów edukacyjnych. Jest naczelnym redaktorem magazynu „Numa Numa” promującego wśród młodzieży pozy­tywne zastosowania internetu i nowych technologii (www.numanuma.pl). Koordynowała liczne projekty edukacyjne poświęcone bezpieczeństwu dzieci i młodzieży online m.in.. Digital Youth Forum. Jest autorką lub współautorką programów szkoleniowych dla profesjonalistów na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online, scenariuszy zajęć edukacyjnych na temat cyberprzemocy, prywatności online, hejtowania  oraz współ­autorką scenariusza filmu edukacyjnego „Na zawsze”. Prowadzi szkolenia w zakresie bezpieczeństwa online dla dzieci, młodzieży, profesjonalistów oraz rodziców.

Prelegent przeprowadzi: