Eliza_Gryszko

Eliza Gryszko

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"

Socjolog, zajmuje się procesem ewaluacji w instytucjach kultury. Prowadzi zajęcia uniwersyteckie z zakresu animacji kultury i realizacji badań społecznych. Ewaluatorka. Od kilku lat związana zawodowo oraz hobbystycznie z NGOsami. Współpracowała z Fundacją Obserwatorium Żywej Kultury-Sieć Badawcza, Centrum Edukacji Obywatelskiej, gdzie złapała bakcyla do nowych technologii. Koordynatorka Sieci Latających Animatorów Kultury, Socjologów i Animatorów Cyfrowych w Towarzystwie Inicjatyw Twórczych „ę”.

Prelegent przeprowadzi: