005 - Basia Dylus

Barbara Dyluś

Microsoft

Od 2008 r. koordynuje programy społecznego zaangażowania realizowane przez polski oddział firmy Microsoft (w tym programy grantowe oraz programy wsparcia technologicznego dla organizacji non-profit). Jest organizatorką cyklu konferencji NGO Connection Day (osiem zrealizowanych edycji) oraz pierwszej polskiej edycji YouthSpark Live event.  Współpracuje w ramach wielu projektów z organizacjami pozarządowymi i ludźmi trzeciego sektora – wraz z nimi stawia mocny polski akcent w globalnych inicjatywach takich jak Unlimited Potential (wcześniej) czy YouthSpark (obecnie).

Prelegent przeprowadzi: