Andrew Means Headshot

Andrew Means

The Impact Lab (USA)

Jest współzałożycielem The Impact Lab, pracowni badania danych, która współpracuje z organizacjami non-profit, fundacjami i agencjami rządowymi przy rozwiązywaniu problemów społecznych. Uprzednio piastował kierownicze stanowiska w Centrum Badania Danych i Polityki Publicznej Uniwersytetu w Chicago, firmie Groupon oraz Związku Młodzieży Chrześcijańskiej (YMCA) w rejonie Metropolitan Chicago. Ukończył studia magisterskie w zakresie polityki publicznej na uczelni Harris School na Uniwersytecie w Chicago oraz kurs poświęcony metodzie Six Sigma stosowanej przez Motorolę. Andrew jest członkiem zarządu spółki Ingenuity Inc.

Prelegent przeprowadzi: